Copyright © 2021 by "Rob Nugteren"  -  All Rights reserved  -  E-Mail: info@stichtinglevensblij.nl
Welkom 
    • Missie 
    • Visie 
    • Doel en Kernwaarden 
    • Voor wie 
    • Dit doen we (beleid) 
      Publicatie Financiën
Over ons
Ervaringsverhalen
Contact
Doneren
Stichting Levensblij
Klik op de Ideal knop om te doneren of de huur aan te betalen.
 
Voor wie
 
Zorgintensieve gezinnen en hun (professionele) netwerk:
•Ouders en andere familieleden, waaronder broers en zussen.
•Eventuele andere mantelzorgers.
•Zorgintensieve kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.
•Informele en professionele zorgverleners.
 
Onder zorgintensieve gezinnen verstaan wij: gezinnen waar één of meerdere kinderen, jongeren of (jong)volwassenen als gevolg van een beperking, stoornis of ziekte veel en langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben.
 
Er kan sprake zijn van (een combinatie van) ziekte, (lichte) verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen, zintuiglijke beperkingen, GGZ-problematiek en meervoudige beperkingen. Hoewel de ouders de zorg die zij geven vanzelfsprekend vinden, vraagt deze (veel) meer dan de gemiddelde ouderlijke zorg voor kinderen. Daarom worden deze ouders vaak gezien als ‘mantelzorgers’.