Copyright © 2021 by "Rob Nugteren"  -  All Rights reserved  -  E-Mail: info@stichtinglevensblij.nl
Welkom 
    • Missie 
    • Visie 
    • Doel en Kernwaarden 
    • Voor wie 
    • Dit doen we (beleid) 
      Publicatie Financiën
Over ons
Ervaringsverhalen
Contact
Doneren
Stichting Levensblij
Klik op de Ideal knop om te doneren of de huur aan te betalen.
 
Missie
 
Stichting Levensblij wil bijdragen aan een liefdevolle wereld voor zorgintensieve kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en hun ouders, familie en andere betrokkenen, waarin zij kunnen groeien en bloeien. Stichting Levensblij wil overbelasting bij ouders zoveel mogelijk voorkomen en eraan bijdragen dat overbelaste ouders en andere mantelzorgers voldoende ondersteund worden, zodat zij weer meer kunnen gaan “leven” in plaats van “overleven”. Stichting Levensblij heeft een holistische benadering: het gaat om het welbevinden van het kind in totaliteit, het hele gezinssysteem, met in het bijzonder aandacht voor de eventuele broertjes of zusjes.