Copyright © 2018 by "Rob Nugteren"  -  All Rights reserved  -  E-Mail: info@stichtinglevensblij.nl
Welkom
    • Missie
    • Visie
    • Doel en Kernwaarden
    • Voor wie
    • Dit doen we
    • Publicatie Financiën
Over ons
Ervaringsverhalen
Contact
Doneren
Stichting Levensblij
Klik op de Ideal knop om te doneren of de huur aan te betalen.
Dit doen we:

Het eerste jaar zal de stichting zich inzetten voor het verwerven van inkomsten.
En het financieel ondersteunen van minstens 1 tot 3 gezinnen.
Wij denken hierbij aan crowdfunding, donaties, giften en legaten maar ook gaan wij specifieke een beroep doen op tweede huiseigenaren.

Zij kunnen een gedeelte van hun huuropbrengsten doneren aan de stichting.
En/of hun 2e huis gratis beschikbaar of op basis van onkosten beschikbaar stellen aan 1 van de gezinnen (in natura). 
In ruil daarvoor kan hun huis-in-verhuur vermeld worden op de website van de stichting en vica versa. De kracht van wederkerigheid.
En uiteraard kan bij verhuur advertenties verwezen worden naar www.stichtinglevensblij.nl
Op dit moment is www.senshuispolen.nl gekoppeld aan 1 gezin.

Wij willen in dit opstartjaar helder communiceren door middel van een website, folders, sociale media zodat wij meer inkomsten genereren om op die manier onze doelen na te streven.